Reklamace a vrácení zboží

ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE 

Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta delší.

Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou maximálně na 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy na email: info@artoflinen.cz, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

V případě výskytu kazů z výroby, při zpracování nebo na materiálu můžete uplatnit záruku do 24 měsíců od data koupě za předpokladu, že zboží bylo používáno správným způsobem. 

Poškození, která vznikají při běžném nošení a přetržení, špatném zacházení, nesprávném používání, nehodou, nedbalostí, nezdařeným pokusem o opravu, chemickým poškozením, poškození živly jako jsou voda, oheň, blesk, nebo jiný elektrický výboj jsou vyjmuta ze záruky.

Pokud dané situace nastanou, zboží Vám samozřejmě rádi opravíme, ale za finanční poplatek.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.  Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Reklamační formulář stáhnete si zde.

https://www.lenbutik.cz/user/documents/upload/reklamace vzor/Reklamační formulář.docx

Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Záruční list

Není-li součástí zboží originální záruční list od výrobce, nahrazuje jej doklad o prodeji, který je vždy součástí dodávky zboží.

 

 

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu. VNS Venus Group s.r.o, Husova 157/18, 110 00 Praha, info@lenbutik.cz  , mob: 775735935.

Kontakt pro uplatnění reklamace: 

  • Email: info@lenbutik.cz

Vyřízení reklamace

Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.

Pokud bude reklamace uznána, budou Vám náklady na dopravu spojené s reklamací výrobku vráceny na základě zaslaného potvrzení.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

Jako spotřebitel máte ze zákona právo vrátit zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu (odstoupit od kupní smlouvy).  Pokud zboží kupujete jako firma nebo živnostník (tzn. na daňovém dokladu je vaše IČ), právo na odstoupení vám nevzniká.

LHŮTA PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

  • Trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.
  • Pro její dodržení je rozhodující, kdy je nám doručeno odstoupení od smlouvy.
  • Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy.

JAK POSTUPOVAT

  • Nejprve nám e-mailem pošlete informaci o odstoupení od smlouvy můžete využít Odstoupení od smlouvy a přiložte fakturu.
  • Zboží uveďte do původního stavu, abyste předešli možnému přiměřenému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
  • Nejraději budeme, pokud zboží odešlete včetně původního obalu a výplně. Obal sice není předmětem koupě ani součástí koupené věci, přesto však máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady posuzujeme individuálně a jako takové vám potom mohou být naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
  • Zboží pak neodkladně pošlete na naši adresu: VNS Venus Group s.r.o, Husova 157/18, 110 00 Praha, ČR

VRÁCENÍ PENĚZ

  • Proběhne nejdéle do 14 dnů od doručení vráceného zboží, a to stejným způsobem, jakým jsme od vás platbu přijali, nebo na váš bankovní účet.
  • Vrátíme vám peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dopravcem (a to i v případě, že jste zvolili jiný než nejlevnější způsob). To platí pouze v případě, že jste dopravu hradili. Pokud jste od nás měli poštovné zdarma, nárok na vrácení nákladů na dodání zboží vám nevzniká.

 JSME TU PRO VÁS! 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

Náš ochotný tým je připraven Vám pomoci s výběrem a realizací nákupu každý pracovní den od 10:00-18:00 hod.

Email: info@lenbutik.cz